duyguhastanesi.com.tr

Copyright © 2018 duyguhastanesi.com.tr Tüm Haklarımız Saklıdır.

Disable Preloader
Nöroloji Nedir

Nöroloji Nedir

Nöroloji Hakkındaki Tüm Detaylar


Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. yüzyılda ruh hastalıklarıyla birlikte ele alınırken, 20. yüzyıldan itibaren psikiyatri ayrı bir dal olarak ayrılmıştır. Tüm bu alanlarda ciddi bir laboratuvar arka planın yanısıra pek çok başka tıp alanı ile multidisipliner bir ilişkinin süreğen hale geldiği görülmektedir.

Nörolojik Temel Bilimler

nöroloji

 • Birçok sistemik hastalık sinir sistemine ait bulgulara neden olabilirken, nörolojik hastalıkların bazıları da diğer organ sistemlerini etkilenebilir. Örneğin gebelikte değişen hormon düzeyleri vücudun sıvı ve tuz tutmasını kolaylaştırır, kemiklerin korunaklı yüzeylerinden geçen sinirler bu seviyelerde ödem etkisi nedeni ile bası altında kalarak zarar görürler. Sonuçta etkilenen bölgenin altında uyuşma, karıncalanma, ağrı, etkilenen kaslarda kuvvetsizlik gibi belirtiler ortaya çıkar. Benzer şekilde şeker hastalığı ve tiroid fonksiyon bozuklukları gibi hastalıklarda bu duruma zemin hazırlar. Bu ve benzeri pek çok nörolojik hastalık tek bir sisteme ait bulgu vermediğinden, başvuru sırasında hastaların bir çoğu farklı branş hekimlerince görülür.
 • nöroloji polikliniklerine başvuru şikayetleri başlıca; baş ağrıları, baş dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği ile giden hastalıklar (epilepsi = sara vs), el ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri gibi durumlardır.
 • Yaşlı nüfusun artışı, hipertansiyon, kalp hastalığı ve diabet gibi sistemik hastalıkların ve bunlara bağlı komplikasyonların daha sık rastlanır olmasına yol açmaktadır. İnme bu komplikasyonların en dramatik ve en korkulanıdır. Bu grup hastalar hastanemiz nöroloji bölümünde multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. Sıklıkla başvurduğumuz Kraniyal tomografi ve/veya magntik rezonans görüntülemesi, ekokardiografi ekstrakranial dopler gibi tetkikler inme kliniği ile başvuran hastalarımızda uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır. Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımız takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.
 • El ve ayak uyuşmaları gibi sık rastlanılan yakınmalarla ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan emg (elektro miyo-nörografi) tetkiki elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.
 • Başta epilepsi olmak üzere santral sinir sisteminin bir çok hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan eeg (elektro ensafolo grafi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.
 • Toplumsal bir sorun olma yoluna giden iş gücü verimi ve üretkenliği engelleyen baş ağrısı yakınmaları; baş ağrısı polikliniğimizde değerlendirilebilmektedir.

Nöroanatomi

 • Merkezi sinir sistemi
 • Periferik sinir sistemi

Nörofarmakoloji

Nörofizyoloji

 • Sinir Aracıları (Nörotransmitterler)

Nörogenetik

Nörohistoloji

Nöroonkoloji

Nöropatoloji

Nöroradyoloji

 • MRI
 • BBT
 • EEG
 • EMG
 • X-Ray (Direk Grafi)

[öŞÂ[[:Şablon:]]==nörolojik Hastalıklar==

 • beyin-damar Hastalıkları (Serebrovasküler Hastalıklar)
  • İskemik beyin-damar Hastalığı (Tıkanmalı İnme)
   • TİA(GİA)
   • SVH İnfarkt
  • SVH kanama
  • SAK (Subaraknoid kanama)
 • Başağrıları
  • Migren
  • Diğer Başağrıları
 • Epilepsi
 • Nöromuskular hastalıklar
  • Hipokinetik Hastalıklar
  • Hiperkinetikğ ıŞHastalıklar
 • Demanslar
  • alzheimer Hastalığı
  • Vasküler Demanslar
  • Levy Cisimcikli Demans
  • Diğerleri
 • MSS'nin Enfeksiyöz Hastalıkları
Sara Hastalığı (Epilepsi)
Paylaş:

Benzer Nöroloji Hastalıkları

Nöroloji Nedir

Nöroloji Nedir

Nöroloji Hakkındaki Tüm Detaylar Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sini…

Detaylar
Sara Hastalığı (Epilepsi)

Sara Hastalığı (Epilepsi)

Beyindeki sinir hücrelerinde, uyarılabilirlikdeki artış nedeniyle meydana gelen elektriksel boşalıml…

Detaylar
Küme Baş Ağrısı

Küme Baş Ağrısı

Gerilim ve küme başağrısından sonra en sık görülen ağrı olup her yaşta olabileceği gibi en sık 30-50…

Detaylar
Migren Nedir

Migren Nedir

Migren; başağrısının ötesinde, kişinin hayatını her zamanki gibi sürdürmesini engelleyen ve iş görme…

Detaylar
Gerilim Tipi Baş Ağrıları

Gerilim Tipi Baş Ağrıları

Birincil başağrıları içerisinde en sık karşımıza çıkan ağrı gerilim tipi başağrısı olup genellikle 2…

Detaylar
Baş Ağrısı

Baş Ağrısı

İnsanları en çok rahatsız eden ağrılı durum başağrısıdır. Hayatı boyunca başağrısı ile tanışmamış ki…

Detaylar