Doç. Dr. Erkan YULA
KİŞİSEL

Doğum Yeri     : Erzurum

Doğum Tarihi  : 1978

 

DENEYİM
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2013-2017
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İmmünoloji Bilim Dalı 2016
 • Mustafa Kemal Üniv. Tıp Fakültesi 2011-201
 • Mardin Devlet Hastanesi 2010-2011
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2005-2010

 

EĞİTİM
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 • Çukurova Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

UZMANLIK ALANLARI

 • Klinik Mikrobiyoloji
 
YABANCI DİLLLER
 • İngilizce

 

TIBBİ İLGİ ALANLARI:
 • Moleküler Mikrobiyoloji ve İmmünoloji
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Ozon Terapi, Mezoterapi, Kupa Terapi, Hirudo Terapi)
 • Medikal Dergi Editörlüğü / Medikal Yazılım Geliştirme

 

MESLEKİ ÜYELİKLER
 • TTB
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 • Ankara Mikrobiyoloji Derneği
 • Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği